Thông báo: Thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch

Thứ Năm 24/12/2020 Đăng bởi Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVENDAYS

-----------------

Số: 01/2018/TB-SD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

Hà Nội, ngày  05 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch

Kính gửi: Quý khách hàng và các đơn vị đối tác

Công ty Cổ Phần Sevendays xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong suốt thời gian qua.

Kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2018, Công ty chúng tôi thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch như sau:

  • VPGD cũ: Số 139 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  • VPGD mới: No 6B - LK46A, Khu đất Dịch Vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433.67.1818                            Fax: 02433.57.1818

  • Trụ sở chính giữ nguyên: Số 31A Khu tập thể Cánh Kiến, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Thành phố Hà Nội

 

Mọi thông tin liên lạc và hoạt động giao dịch với Công ty, Quý khách hàng và các đối tác vui lòng liên hệ theo địa chỉ mới đã nêu trên. (Lưu ý: Trụ sở công ty để viết trên hóa đơn và hợp đồng vẫn giữ nguyên: Số 31A Khu tập thể Cánh Kiến, P. Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng và các đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Trân trọng thông báo!

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018        

BAN GIÁM ĐỐC