Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Phụ trách làm việc với Khách hàng

Tuyển Nhân viên kế toán Sản Xuất

Mức lương: 5-7 triệu

Tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp

Mức lương: 10-12 triệu

Tuyển Nhân viên kế toán Kho

Mức lương: 5-7 triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh khóa cao cấp - Mức lương 8 – 15 triệu

Mức lương: 8 – 15 triệu